MAXON LICENSE SERVER

ROBUST

För utbildningsinstitutioner och produktionsanläggningar som behöver hantera flera licenser av Cinema 4D och Bodypaint 3D, erbjuder Maxon en robust licensserver-teknik som förenklar hanteringen av många licenser och grupper av licenser med olika konfigurationer.

FULL KONTROLL

Nätverksadministratörer kan definiera grupper, tilldela individuella licenser och definiera en unik lease-tid för varje grupp. Detta innebär att du kan tillåta användare med bärbara datorer att förlänga deras lease-tid för jobb utanför kontoret, eller ge en viss projektgrupp tillgång till fler licenser. All denna kontroll innebär att du kan använda din investering i Maxon’s mjukvara mer effektivt.

Kontakta Oss Köp MLS