MAXON SERVICE AGREEMENT

MAXON SERVICE AGREEMENT

Maxon Service Agreement (MSA) är ett tillval som finns tillgängligt för Maxons kunder. Deltagande kunder hålls uppdaterade med de senaste versionerna av Cinema 4D och/eller BodyPaint 3D. Så fort ny mjukvara finns tillgänglig, så får MSA deltagare dessa automatiskt, så att de omedelbart kan dra nytta av alla nya funktioner och framsteg.

INGA ÖVERRASKNINGAR

Maxon Service Agreement är idealiskt för företag som arbetar med fasta budgetar – inga fler överraskningar när man planerar nästa års kostnader. Förutom den senaste mjukvaran, så får MSA deltagare också utökade tjänster som utökad användning av mjukvara eller rabatterat inträde till speciella händelser, med mera.

SEKUNDÄR DATOR

Är du ofta på språng och jobbar utanför kontoret? Programvarulicenser som ingår i MSA kan också installeras på en sekundär dator (t.ex. en bärbar dator för att arbeta på språng, eller på en dator i ditt hemmakontor) så länge båda installationerna inte används samtidigt.

Kontakta Oss Köp MSA