BMV STUDIO integritetspolicy

Denna policy beskriver hur BMV Studio samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Varför

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, t.ex. för att leverera program och/eller tjänster som du beställt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering
 • Möjliggöra allmän kundsupport och kundservice, såsom att besvara frågor
 • Marknadsföra oss och våra produkter via e-post och telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post och e-post
 • Förbättra vår webbsida, kundservice och kundsupport genom statistik
 • Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar
Vilka personuppgifter
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter. Här följer exempel på vilka personuppgifter vi behandlar:
 • Namn
 • E-postadress och telefonnummer
 • Adress
 • Användarnamn
 • Fotografi, studentintyg eller liknande (vid beställning av t.ex. student-/lärarlicens)
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger i t.ex. mailkonversationer
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • IP-adress
 • Kundnummer
 • Information om produkter, erbjudanden och nyhetsbrev som du varit intresserade av eller interagerat med
 • Vilka av våra event du anmält och/eller deltagit på
Hur får vi personuppgifter
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida (läs mer om cookies längre ned)
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
lagliga grunder
BMV Studio baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder:
 • För att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. leverera produkter som du beställt och kontakta dig vid viktiga produktuppdateringar. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi också uppgifter om dina köp, ditt beteende på vår webbsida och ditt intresse av olika produkter, för att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden
 • En del av den behandling av personuppgifter vi gör baseras på intresseavvägning. Det gäller t.ex. den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på köp från specifik kategori
 • Vi behandlar också dina personuppgifter p.g.a. rättslig förpliktelse. Det gäller t.ex. de uppgifter vi behöver för att uppfylla bokföringslagens krav
Behandling och rutiner

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och de personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

tredje part

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

I vissa fall behöver vi lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av de produkter vi har i vårt sortiment, samt till leverans- och kommunikationstjänster. T.ex. behövs detta ofta vid beställning av digital mjukvara för att vi ska kunna leverera licensen till dig. I vissa fall behöver vi överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om vår leverantör av en produkt du beställt befinner sig där.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge
Vi sparar dina personuppgifter i upp till sju år efter att du senast genomfört ett köp eller varit i kontakt med oss. Det gör vi för att uppfylla bokföringslagen och för att kunna ge dig service och support på de produkter du köpt från oss. Vi tar dock inte bort dig från våra nyhetsbrev automatiskt, då du där har möjlighet att själv välja att avprenumerera närsomhelst (via en länk i sidfoten i varje utskick) om du så önskar.
Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vid radering av dina personuppgifter kan vi inte verifiera att du köpt produkter av oss, och det gör t.ex. att  vi inte längre kan erbjuda produktsupport eller påminna dig om att förnya din mjukvaruprenumeration.
Du har rätt att:
 • Begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är endast möjligt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis p.g.a. bokföringslagstiftning. Vi kommer då se till att dina personuppgifter endast behandlas av den anledning som krävs.
Vänligen kontakta oss på info@bmvstudio.se för att begära ett utdrag, en rättelse eller radering av dina personuppgifter.
Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbsida. Det gör vi främst för att kunna tillhandahålla funktionalitet på vår webbsida, såsom att lägga en produkt i varukorgen. Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator eller mobiltelefon. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren.

Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhets- alternativt sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies. Besökare som väljer att inte acceptera cookies kommer tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på vår webbplats, som exempelvis inloggning och köp av produkter.