OpenBIM

OpenBIM ARBETSFLÖDE

OpenBIM stödjer ett transparent och öppet arbetsflöde som tillåter projektets medlemmar att delta oberoende av programvaran de använder. Små och stora (plattforms) programvaruleverantörer kan vara med och tävla i systemoberoende “best of breed” lösningar.

Varför välja Vectorworks Architect Varför välja Vectorworks Landmark From 2D to 3D: To BIM and Beyond
VAD ÄR BIM & IFC-format?

OpenBIM är en universell strategi för ett samarbete kring design, produktion och förvaltning av byggnader baserade på öppna standarder och arbetsflöden. OpenBIM är ett initiativ av flera ledande programvaruleverantörer som använder den öppna buildingSMART Data Model, även känt som IFC-format.

Läs Mer Köp Vectorworks
ONLINE PRODUKT-TILLGÅNG

OpenBIM ger bestående projektdata till användning genom hela tillgångens livslängd/cykel, och undviker på så sätt inmatning av samma data. OpenBIM aktiverar online-produkttillgång med mer exakta sökningar efter användarnas efterfrågan och levererar produktdatan direkt i BIM, som med BIMobject® Apps.

BIMobject®
GEMENSAMT SPRÅK

OpenBIM skapar ett gemensamt språk för allmänt refererade processer, så att industrin och regeringen kan upphandla projekt med transparent kommersiellt ingrepp, jämförbar tjänstutvärdering och säker datakvalitet.

Läs Mer

BIM with Vectorworks

SKETCH TO BIM

Vectorworks programvara låter arkitekter använda konceptuella idéer för att ta deisgnbeslut tidigt i BIM-processen. Med hjälp av en uppsättning resurser, så gör Vectorworks programvara det möjligt att förvandla en serie handritade skisser till en del av BIM-arbetsflödet.

Läs Mer Köp Vectorworks

Holzer Kobler Architekturen – Design & BIM

Holzer Kobler Architekturen, Schweiz

Tristan Kobler, chef och grundare av Holzer Kobler Architekturen, Schweiz diskuterar företagets filosofi på design, deras konceptuella förhållningssätt till Palaon projektet, liksom behovet av arkitekter att adoptera BIM praxis.

Mer om Holzer Kobler Köp Vectorworks

The DESIGN BÜRO’S race to BIM

THE DESIGN BÜRO

När Storbritanniens Kabinett meddelade år 2011 att alla offentliga byggnader ska levereras med hjälp av Building Information Modeling (BIM) år 2016, så ifrågasatte vissa arkitektkontor sin förmåga att möta denna efterfrågan. The Design Büro tvekade inte en sekund och tog hjälp av Vectorworks Architect.

Läs Mer Köp Vectorworks

Arboleda Open BIM project

ARBOLEDA

Arboleda Open Bim-projektet är ett exempel av OpenBIM’s effektivitet och en demonstration av hur man implementerar ett BIM-arbetsflöde genom att använda Vectorworks mjukvara. För detta projekt examinerade industrispecialister Arboleda, ett bostadshus i Santo Domingo, Dominikanska Republiken. Arboleda är designat av arkitekturfirman Modo Forma och stod färdigt 2011.

Läs Mer Köp Vectorworks