Archives for landmark

Ta Miljömedvetenhet Till Stadsutveckling – BIM & SIM

För den australiensiska landskapsarkitektur och stadsplanerings-firman McGregor Coxall, så behöver en design vara mer än en snabb lösning till en kunds befintliga problem. Man insåg att ungefär 70% av världens befolkning kommer att bo i städer fram till 2050, så verkställande direktör, Adrian McGregor, är tydlig med att den byggda miljön ska svara mot dagens behov, samt förbereda sig på att bekämpa problem som befolkning kommer att möta i kommande årtiondena.

Graham Landscape Architecture – Piedmont Retreat

Vid foten av Shenandoah Foothills i Bluemont, Virginia, ligger Piemonte Retreat – en tomt på ca 72 hektar ute på landet som hedrar områdets jordbruks- och krigs-historia. När de nya ägarna köpte marken, så ville de förankra ett nytt hus på tomten som skulle använda ett modernistiskt språk, ge önskade bekvämligheter och föryngra själen genom en anslutning till jord, vatten och oändliga himmelsvyer. De fick exakt vad de önskade genom att arbeta med arkitekter och landskapsarkitekter som har förvandlat platsen till ett lantställe med en dramatisk bakgrund.

Designa med Vectorworks Landmark
För att skapa fantastiska landskap såsom Piemonte Retreat, använder Graham Landskape Architecture (GLA) Vectorworks Landmark, ett…