Archives for Landskapsarkitekt

Ta Miljömedvetenhet Till Stadsutveckling – BIM & GIS

För den australiensiska landskapsarkitektur och stadsplanerings-firman McGregor Coxall, så behöver en design vara mer än en snabb lösning till en kunds befintliga problem. Man insåg att ungefär 70% av världens befolkning kommer att bo i städer fram till 2050, så verkställande direktör, Adrian McGregor, är tydlig med att den byggda miljön ska svara mot dagens behov, samt förbereda sig på att bekämpa problem som befolkning kommer att möta i kommande årtiondena.