Archives for ifc

Vectorworks 2014 får officiellt stöd för IFC-importering

Nemetschek Vectorworks har gått ut med att man nu uppfyller kraven för certifikationen av IFC Import. Detta innebär att Nemetschek Vectorworks är en av de få mjukvaru-utvecklarna som har uppnått både IFC Coordination View 2.0 Import och Export certifikation.

IFC 2.0 certifikations-processen, som har utvecklats och förvaltats av buildingSMART International, kräver att BIM-programvaruleverantörer passerar nya, mer omfattande och rigorösa tester med avsikt att främja konsekventa och pålitlig samverkan mellan alla deltagante certifierade BIM-program…

1 2