Hem / Vectorworks Nyheter / 3D-CAD, BIM & GIS i landskap & stadsplanering – hur?

3D-CAD, BIM & GIS i landskap & stadsplanering – hur?

Varför väljer landskapsarkitekter globalt Landmark som deras 3D-CAD, BIM & GIS program för landskapsdesign och stadsplanering, och hur fungerar det!

• FÖRNYA ETT OFFENTLIGT RUM MED BIM – ARES LANDSCAPE ARCHITECTS (UK)

För att uppnå BIM Level 2 krav och för att nå sitt slutdatum maj 2020, använde Ares Vectorworks Landmark för att underlätta leveransen av projektets BIM execution plan (BEP). Enligt Sam Bailey, Senior landskapsarkitekt och BIM-samordnare på Ares, hjälpte Landmark att ”påskynda tiden för projektutformning och datarapportering eftersom de två processerna är integrerade, samtidigt som det ger användbar information till andra inblandade parter.” Även om de samverkade med samarbetspartners som använde olika program, hävdar Bailey att ”IFC blev den gemensamma nämnaren”. Genom att definiera BIM-kraven från början kunde företaget tydligt ange förväntningar knutna till IFC-modellerna.

För Nottingham City Hub omfamnade Ares helt 2D till 3D-funktionaliteten hos Vectorworks. Med hjälp av funktioner som Hardscape Tool, 3D Polygon Tool och Plant Tool, kunde Bailey enkelt rita, justera, redigera och ersätta element av modellen efter behov. Han kunde också redigera utseendet på den grafiska framställningen med ett enkelt klick, som automatiskt ändrar den bifogade informationen. Läs mer…

 

• HUR EN BIM-PROCESS FÖR LANSKAP GENOMFÖRDES FRAMGÅNGSRIKT – SCAPE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (GERMANY)

För att förbereda den integrerade planeringsprocessen utvecklades en omfattande BIM-specifikation och en detaljerad BIM-plan. Den ursprungliga specifikationen definierade BIM-modellering med Big Closed BIM, där samma BIM-program skulle användas av alla medarbetare och inte är den mest idealiska arbetsmiljön. Men från början av processen blev det uppenbart att både civilingenjörs- och landskapsarkitektur teamen inte kunde arbeta optimalt med dessa specifikationer, så BIM-modellering utvecklades vidare till en Big Open BIM-process med Vectorworks. Detta beslut möjliggjorde ett mer transparent samarbete och öppet arbetsflöde som gjorde det möjligt för team att delta i alla steg i BIM-processen oavsett vilket program de föredrog att använda.

När alla samarbetspartner enades om modellerings standarderna implementerades de sedan i Vectorworks för att garantera en fullständig integration av BIM landskapsmodellen via IFC-exporten i BIM-koordineringsmodellen. BIM-koordineringsmodellen och den centrala BIM-databasen hanterades sedan i ett BIM-samarbetsprogram. Läs mer…

 

• MILJÖMEDVETEN STADSUTVECKLING MED GIS-DATA – MCGREGOR COXALL (AUSTRALIA)

McGregors företag använder design för att överbrygga klyftan mellan miljö och utveckling och har ett tvärvetenskapligt synsätt på innovation och forskningsbaserade projektlösningar. Ett exempel på hur McGregor Coxall främjar sin strävan att bygga en mer hållbar värld är företagets arbete med Parramatta River Urban Design Strategy.

”Vi är väldigt nöjda med möjligheten att modellera storskaliga miljöer i Vectorworks och sedan gå in i detalj med samma program, så att vi kan utveckla mycket komplexa och stora 3D-dokumentationspaket, skapa planeringsplaner och generera kalkylblad från dessa planer i för att specificera kvantiteter och materialmängd”, säger McGregor. ”Jag gillar också dess grafiska förmågor. Jag älskar att vi kan använda textures och gradients för att skapa riktigt snygga rituppsättningar helt enkelt genom en grafisk process.”

Företaget använder också Vectorworks Landmark-programvara för sina omfattande Geographical Information System (GIS) funktioner. ”Vi har några mycket stora projekt i termer av ren fysisk storlek, vilket kräver att vi importerar en stor mängd GIS-data och kan bli extremt komplexa,” säger McGregor. ”Landmark låter oss enkelt integrera all data så att vi kan fokusera på design.” Läs mer…