Braceworks – Entertainment Rigging Analysis Module

Braceworks add-on för Vectorworks Spotlight eller Designer ger de som jobbar med installationer och riggning ett enkelt sätt att mäta prestanda av strukturer under belastning för att säkerställa säkerhet och överensstämmelse med tekniska koder och standarder, genom att skapa en helt integrerad modellering, analys och dokumentation process. Braceworks är nu tillgänglig med Vectorworks 2018.

Ta Miljömedvetenhet Till Stadsutveckling – BIM & SIM

För den australiensiska landskapsarkitektur och stadsplanerings-firman McGregor Coxall, så behöver en design vara mer än en snabb lösning till en kunds befintliga problem. Man insåg att ungefär 70% av världens befolkning kommer att bo i städer fram till 2050, så verkställande direktör, Adrian McGregor, är tydlig med att den byggda miljön ska svara mot dagens behov, samt förbereda sig på att bekämpa problem som befolkning kommer att möta i kommande årtiondena.

1 2 3 4 5 9